Kviečiame Lietuvos kibernetinio saugumo ekspertus iš skirtingų verslo sričių tapti 
Lietuvos Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos (toliau - KSEA) nariais!
KSEA nariais gali tapti:
  • fiziniai asmenys, dirbantys kibernetinio saugumo srityje ir/ar turintys kibernetinio saugumo srities išsilavinimą ir/ar turintys reikšmingos kibernetinio saugumo darbo patirties.
  • Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su KSEA veikla ir tikslais.
Prieš tapdami KSEA nariais, susipažinkite su narystės sąlygomis ir etikos kodeksu.

KSEA registracijos anketa fiziniams asmenims

KSEA registracijos anketa juridiniams asmenims