Kviečiame Lietuvos kibernetinio saugumo ekspertus iš skirtingų verslo sričių tapti 
Lietuvos Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos (toliau - KSEA) nariais!
KSEA nariais gali tapti:
  • fiziniai asmenys, dirbantys kibernetinio saugumo srityje ir/ar turintys kibernetinio saugumo srities išsilavinimą ir/ar turintys reikšmingos kibernetinio saugumo darbo patirties.
  • Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su KSEA veikla ir tikslais.
Prieš tapdami KSEA nariais, susipažinkite su narystės sąlygomis ir etikos kodeksu.