Tapti nariu: informacija juridiniams asmenims

Kviečiame Lietuvos kibernetinio saugumo ekspertus iš skirtingų verslo sričių tapti 
Lietuvos Kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos (toliau - KSEA) nariais!

KSEA nariais gali tapti Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su KSEA veikla ir tikslais.

Prieš tapdami KSEA nariais, susipažinkite su narystės sąlygomis ir etikos kodeksu.

KSEA registracijos anketa juridiniams asmenims