Discovering the wonders of the digital world: the golden buzz button of financial cybercrime modus operandi

KSEA vadovė Renata Karpavičė dalyvavo įmonės AMLYZE organizuotame renginyje Vilnius Financial Crime Fighters 2023, kuris subūrė daugiau nei 700 atitikties ekspertų, nuo komercinių bankų iki centrinių bankų, finansinės žvalgybos padalinių ir pagrindinių AML sprendimų priėmėjų.

Renata savo pranešime “Discovering the wonders of the digital world: the golden buzz button of financial cybercrime modus operandi” kvietė pažvelgti į finansinius kibernetinius nusikaltimus holistiniu požiūriu ir išnaudoti skaitmenines galimybes stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir žinių bei informacijos dalijimąsi.

Nuoroda į konferencijos įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=HlC1GfCaEro
Renatos pranešimo pradžia 4:37:25

Mes kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės skaitmeninės erdvės kūrimo! Domėkimės! Dalinkimės! Junkimės!