Kas yra KSEA?

KSEA (Kibernetinio saugumo ekspertų asociacija) - tai nepriklausoma asociacija, kuri plėtoja, remia ir tobulina sektoriaus techninę kompetenciją ir valdymo žinias, siekdama skatinti kibernetinio ir informacijos saugumo profesionalų kompetencijų vientisumą ir gerųjų praktikų taikymą Lietuvoje.

Misija

Asociacijos misija yra skatinti valstybės institucijas, privačias įmones ir kibernetinio saugumo bendruomenes tapti partneriais, nuolat besidalijančiais kibernetinio saugumo patirtimi, žiniomis bei gerosiomis praktikomis, taip kuriant brandžią kibernetinio saugumo raštingumo kultūrą ir saugesnę kibernetinę erdvę Lietuvoje.

Vizija

KSEA siekia būti pažangia, profesionalia organizacija ir sudaryti sąlygas aktyviam narių įsitraukimui bei tobulėjimui savo srityje. Asociacija siekia prisidėti teikdama rekomendacijas, konsultuodama kibernetinio saugumo klausimais, organizuodama renginius, įskaitant konferencijas, seminarus ir dirbtuves. Pasitelkdami geriausias praktikas, įrankius ir ekspertinių žinių resursus galime padėti efektyviai minimizuoti kibernetinio saugumo rizikas bei suvaldyti kylančias grėsmes.

Galimybės

KSEA mato didelį potencialą bei
atsiveriančias galimybes, kuriant gyvą bendravimą tarp/su kibernetinio saugumo profesionalais, ekspertais, švietimo įstaigomis bei šios bendruomenės lyderiais, kuriant kibernetinį atsparumą valstybės mastu. 

Tikime, kad galimybė bendrauti su /tarp kibernetinės politikos formuotojais, reguliuojančių institucijų, verslo ir kitų suinteresuotų šalių kibernetinio saugumo bendruomenėje, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, sukurs saugesnę skaitmeninę aplinką / ekosistemą kiekvienam Lietuvos piliečiui, o KSEA bendruomenės profesionalų indėlis ir patirtis paspartins geriausių kibernetinio saugumo ir skaitmenizavimo praktikų diegimą šalyje ir didins mūsų kibernetinio saugumo bendruomenės sąmoningumą/brandą.